• Krijg nu een korting van 20% met de kortingscode 0524SAVE20

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens op onze website.

Contact met ons

Indien u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

gegevensbewaring

Wij wijzen u erop dat ter vereenvoudiging van het inkoopproces en voor de verdere contractafwikkeling de webshop operator in het kader van cookies de IP gegevens van de verbindingseigenaar opslaat, evenals de naam en het adres van de koper.

Daarnaast worden ook de volgende gegevens bij ons opgeslagen ten behoeve van de contractverwerking: e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u sluiten. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen / betalingsdienstaanbieders ten behoeve van het incasseren van de koopprijs, aan de transportonderneming/het transportbedrijf dat door ons is belast met de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur ten behoeve van het voldoen aan onze belastingverplichtingen.

Na het afbreken van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de bewaartermijn (7 jaar).

De gegevens naam, adres, gekochte goederen en datum van aankoop zullen ook worden opgeslagen tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, TKG en artikel 6, lid 1, onder a (toestemming) en/of b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van het DSGVO.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze doen geen schade. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Webanalyse (Google Analytics)

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics, Google Ireland Limited, Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland. Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de provider en daar opgeslagen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) beschikbaar is.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Houd er rekening mee dat de code "anonymizeIp" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP- maskering) te garanderen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Wij hebben met de aanbieder een overeenkomstig contract gesloten voor de verwerking van ordergegevens.

Uw IP-adres wordt onmiddellijk opgenomen, maar gepseudonimiseerd (bijv. door de laatste 8 bits te wissen). Dit betekent dat alleen een ruwe lokalisatie mogelijk is.

De relatie met de aanbieder van webanalyses is gebaseerd op modelcontractbepalingen/een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Commissie (bv. in het geval van de VS: "Privacy Shield").

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, van het DSGVO en artikel 6, lid 1, onder a) (toestemming) en/of f) (rechtmatig belang).

Onze zorg in de zin van het DSGVO (rechtmatig belang) is de verbetering van ons aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze gebruikers belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

De gebruikersgegevens worden gedurende 14 maanden bewaard.

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Om u te voorzien van gerichte informatie, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig verstrekte informatie over interessegebieden, verjaardag en postcode.

Zodra u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw aanmelding te bevestigen (dubbele opt-in).

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur uw annulering naar het volgende e-mailadres: [email protected]. In verband met het versturen van de nieuwsbrief zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen.

jouw rechten

In principe heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, herroeping en bezwaar van gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens

CANEUS Handels GmbH
Betriebsstraße II/3a
2482 Münchendorf
Oostenrijk

Telefoon: +43 2259 83002
Fax: +43 2259 83002-99
Mail: [email protected]

Opmerking: Om u in staat te stellen te controleren welke webservices van derden op onze site (en andere websites) zijn geïnstalleerd, kunt u browserplug-ins installeren, zoals Disconnect of Ghostery, die niet alleen weergeven welke trackers zijn geïnstalleerd, maar deze ook kunnen blokkeren.